Provedeno istraživanje na temu "Navike mladih osoba i konzumacija digitalnih sadržaja"

29. studenoga 2023.

Image by natureaddict from Pixabay

Institut za stručno usavršavanje mladih proveo je istraživanje usmjereno na utvrđivanje odnosa mladih prema provođenju vremena pred ekranima te na koji način svakodnevno korištenje interneta utječe na njih. Istraživanje je organizirano u sklopu projekta "Nisam ovisan, dakle zdrav sam!" (UP.02.2.1.08.0069) u ukupnoj vrijednosti od 41.765,28 € (314.680,49 kn), uz financijsku potporu iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

U istraživanju je sudjelovalo 53 sudionika (27 osoba ženskog spola i 23 osobe muškog spola), a korišteni su različiti istraživački pristupi: analiza dostupnih podataka, provođenje anketnog istraživanja, te sveobuhvatna statistička analiza kvantitativnih podataka.

U svrhu istraživanja korišten je anketni upitnik za samoprocjenu. Zadatak sudionika je bio da na ljestvici Likertova tipa od 5 stupnjeva gdje su odgovori bili: 1. Uopće se ne odnosi na mene, 2. Uglavnom se odnosi na mene, 3. Niti se odnosi niti se ne odnosi na mene, 4. Uglavnom se odnosi na mene i 5. U potpunosti se odnosi na mene, procijene koliko se određena tvrdnja odnosi na njih. Analiza podataka provedena je u statističkom programskom paketu SPSS te je u napravljena obrada rezultata.

Glavnih nalazi dobivenih provedenim istraživanjem su sljedeći:

  • 50 % mladih procjenjuje kako uglavnom provode između 3 i 4 sata dnevno pred ekranima, dok 32 % iskazuje da provode i više od 5 sati dnevno pred ekranima.
  • Najveći postotak mladih sudionika – 38% istaknulo je kako su uglavnom sposobni odvojiti se od interneta ili video igrica kada to žele.
  • Mladi iskazuju kako Internet većinom koriste kao izvor informacija za školu ili obrazovanje. 42 % mladih se u potpunosti slaže sa navedenom tvrdnjom.
  • Na pitanje o tome stvara li im nemogućnost korištenja interneta anksioznost ili nelagodu 36 % mladih odgovorilo je da se ta tvrdnje uopće ne odnosi na njih, a 14 % je izjavilo da se ta tvrdnja odnosi na njih.
  • Što se tiče komunikacije uživo u odnosu na komunikaciju online s obitelji i prijateljima, rezultati ukazuju da mladi zapravo na podjednak način komuniciraju s bližnjima. Otprilike podjednak postotak je označio da se tvrdnja uglavnom odnosi (24 %) i uglavnom ne odnosi na njih (28%).
  • Više od 60 % mladih izjasnilo se da su svjesni potencijalnih rizika povezanih s korištenjem interneta kao što je elektroničko nasilje, lažne informacije i ovisnost.
  • Na pitanje o postavljanju ograničenja u vezi sa korištenjem interneta od strane roditelja, 66 % mladih je odgovorilo da se ta tvrdnja uopće ne odnosi na njih.
  • 76% mladih nije imalo potrebu tražiti podršku od roditelja ili stručnjaka zbog prekomjernog korištenja interneta ili igranja video igrica.
  • Mladi uglavnom provode više od dva sata koristeći društvene mreže poput TikToka, Facebooka, Instagrama i dr. 28 % je izjavilo da se tvrdnja uglavnom odnosi na njih, a 32% je odgovorilo da se tvrdnja u potpunosti odnosi na njih.
  • Prema provedenom istraživanju više od 50 % mladih izjavljuje da na njihovo raspoloženje ne utječe količina vremena koju provedu na internetu ili igrajući video igrice.

U nastavku se nalazi istraživački izvještaj s detaljima.

KORISNIK

Institut za stručno usavršavanje mladih

PARTNER

Udruga Impress

TRAJANJE

1. 6. 2022. - 1. 12. 2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA

314.680,49 HRK
(41.765,28 EUR)

POTPORA EU

267.478,42 HRK
(35.500,49 EUR)
Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Instituta za stručno usavršavanje mladih.

Za više o EU fondovima na www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram