O Institutu

Institut ima za svoj cilj promicanje, razvitak i unaprjeđenje položaja mladih u društvu, poboljšanje programa usavršavanja i obrazovanja mladih, informiranje i savjetovanje mladih, razvoj programa socijalnog poduzetništva mladih, razvoj programa za razvoj ljudskih potencijala mladih, razvoj programa konkurentnosti mladih, poticanje institucionalnih okvira za inovacije mladih, razvoj politika za mlade, razvoj politika za marginalne skupine, razvoj programa aktivnog građanstva mladih, razvoj programa zaštite zdravlja i prevencije ovisnosti kod mladih, razvoj programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima i važnosti zaštite ljudskih prava, razvoj programa podizanja svijesti o programima Europske unije kao i podizanje svijesti o vrijednostima Europske Unije, promicanje, razvoj i zagovaranje značaja i vrijednosti volonterstva, promicanje i unaprjeđenje volonterskog i bilo kojeg drugog oblika humanitarnog rada, doprinos razvoju kulture volontiranja i održive infrastrukture za razvoj volonterstva i civilnog društva, poticanje i razvijanje kulturno – umjetničke djelatnosti, promicanje razvitka i unaprjeđenja umjetnosti i kulture, promicanje i poticanje aktivnog starenja te međugeneracijske solidarnosti, osnaživanje svijesti mladih o međugeneracijskoj solidarnosti i aktivnom starenju, razvoj socijalnog i humanitarnog djelovanja kod mladih, zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece, pomoć i poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom,...

Misija

Promicanje, razvitak i unaprjeđenje položaja mladih u društvu odnosno stvaranje bolje budućnosti za mlade.

Vizija

Poboljšanje položaja mladih osoba u društvu kroz aktivaciju istih kako bi postali pokretači društvenog razvitka.

Djelatnici

MARTIN MAKARUN

Ravnatelj

TONI SUČIĆ

Tajnik

Tomislav Bošnjak

Koordinator projekata

Strateški dokumenti

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram