PREVENTIVNI PROGRAM

Stjecanje uvida u raznolikost mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena u zajedničkim aktivnostima je izuzetno važno za djecu i mlade, posebno u svijetu gdje su digitalni mediji postali sveprisutni. Prekomjerna konzumacija digitalnih medija može dovesti do niza problema, uključujući ovisnost o Internetu, lošije mentalno i tjelesno zdravlje, lošiju akademsku uspješnost, manjak fizičke aktivnosti i socijalne izolacije.

Stjecanje znanja o alternativnim aktivnostima koje mogu provoditi sa svojim roditeljima i prijateljima pomaže mladima u razvijanju novih interesa i vještina te potiče socijalizaciju i fizičku aktivnost. Zajedničke aktivnosti koje uključuju kreativnost, fizičku aktivnost, društvene igre, sport, izlete u prirodu i slično, mogu pružiti pozitivna iskustva i potaknuti emocionalnu bliskost i povezanost s drugim ljudima. To sve može pomoći u smanjenju konzumacije digitalnog sadržaja i promicanju zdravijeg načina života.

Radionice za roditelje, djecu i mlade koje promiču raznolikost aktivnosti su stoga vrlo važne u prevenciji negativnih posljedica prekomjerne konzumacije digitalnog sadržaja i poticanju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

RADIONICE

DRUŠTVENE IGRE

Igranje društvenih igara može biti korisno za mentalno zdravlje jer potiče kreativnost, smanjuje stres i potiče opuštanje. Također može biti korisno za socijalno zdravlje jer potiče interakciju između igrača i može pomoći u razvijanju socijalnih vještina kao što su suradnja, empatija i tolerancija. Društvene igre također mogu pružiti zabavu i vrijeme za opuštanje, što je važno za održavanje mentalnog zdravlja.

Društvene igre mogu se koristiti kao dio preventivnih programa za smanjenje rizika od ovisnosti. Igranje društvenih igara može biti alternativa aktivnostima na Internetu i drugim rizičnim ponašanjima, što može smanjiti izloženost djece i mladih opasnostima na Internetu.

U konačnici, društvene igre imaju svoju važnost i doprinose razvoju zdravih i sretnih mladih ljudi.

KREATIVNE RADIONICE

Kreativne radionice mogu pomoći u razvijanju kreativnosti i mašte, što je korisno za mentalno zdravlje jer potiče pozitivne misli i osjećaje te može smanjiti stres i anksioznost. Također, kreativne radionice mogu biti korisne za socijalno zdravlje jer potiču suradnju i timski rad te mogu pomoći u razvijanju socijalnih vještina kao što su komunikacija, empatija i tolerancija.

Kreativne radionice mogu biti korisne u promicanju alternativnih aktivnosti i zdravijeg načina provođenja slobodnog vremena. One mogu pomoći u smanjenju vremena koje se provodi na digitalnim uređajima te potaknuti djecu i mlade da se bave aktivnostima koje su fizički, mentalno i emocionalno korisne za njihov razvoj.

U konačnici, kreativne radionice su još jedan primjer aktivnosti koje mogu imati pozitivan utjecaj na mentalno i socijalno zdravlje djece i mladih. One se mogu koristiti kao dio preventivnih programa za smanjenje rizika od ovisnosti o digitalnom sadržaju te potiču razvoj kreativnosti i socijalnih vještina.

RADIONICE FIZIČKE AKTIVNOSTI

Fizička aktivnost također može imati velik pozitivan utjecaj na mentalno i socijalno zdravlje djece i mladih. Fizička aktivnost se može smatrati još jednim načinom promicanja zdravog načina života i alternativnih aktivnosti koje mogu smanjiti rizik od ovisnosti o digitalnim sadržajima.

Redovita fizička aktivnost može poboljšati mentalno zdravlje djece i mladih, smanjujući rizik od depresije i anksioznosti te poboljšavajući samopouzdanje i samopoštovanje. Također, fizička aktivnost može pomoći u poboljšanju kognitivnih sposobnosti, kao što su koncentracija i pažnja.

Socijalni aspekti fizičke aktivnosti također su važni za razvoj djece i mladih. Sudjelovanje u sportskim ili drugim timskim aktivnostima može pomoći u razvoju socijalnih vještina, kao što su komunikacija, suradnja i tolerancija. Također, fizička aktivnost može pomoći u izgradnji pozitivnih socijalnih veza i prijateljstava.

U konačnici, fizička aktivnost je još jedan primjer aktivnosti koje se mogu koristiti kao dio preventivnih programa za smanjenje rizika od ovisnosti o digitalnim sadržajima. Ona potiče zdrav stil života, poboljšava mentalno i socijalno zdravlje djece i mladih te ih uči važnosti tjelesnog vježbanja i zdravog načina života

RADIONICE OBITELJSKIH ODNOSA

Radionice promicanja obiteljskih odnosa mogu imati pozitivan utjecaj na mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje djece i mladih. Ove radionice se obično temelje na razvijanju komunikacijskih vještina i jačanju veza unutar obitelji. Kad obitelj uspostavi snažne veze, djeca i mladi će se osjećati sigurnijima i više će se povezati s članovima svoje obitelji. Ovakva veza će pomoći u stvaranju osjećaja pripadnosti i uključenosti u obitelj, što će djeci i mladima pomoći u izgradnji pozitivnog samopoštovanja i samopouzdanja.

Osim toga, radionice promicanja obiteljskih odnosa mogu pomoći u rješavanju sukoba i smanjiti stres koji dolazi s napetim odnosima unutar obitelji. Dijete koje se osjeća prihvaćeno i razumijevano od strane svojih roditelja te koje osjeća da su njegove potrebe važne, vjerojatnije će se otvoriti i podijeliti svoje probleme i brige, što može pomoći u prevenciji rizika od ovisnosti o digitalnim sadržajima.

Radionice promicanja obiteljskih odnosa također mogu pomoći u razvoju socijalnih vještina, kao što su komunikacija, empatija i razumijevanje. Ovakve vještine su važne u izgradnji zdravih međuljudskih odnosa, što će pomoći djetetu i mladima u izgradnji pozitivnih prijateljskih odnosa i suosjećajnosti prema drugima.

Konačno, radionice promicanja obiteljskih odnosa mogu pomoći u izgradnji zdravih obiteljskih navika, kao što su zajedničke aktivnosti, obiteljske večere, obiteljska igra, zajednička putovanja i drugo. Ove navike mogu poslužiti kao zdrava alternativa digitalnim sadržajima te pomoći u prevenciji rizika od ovisnosti o digitalnim sadržajima.

KORISNIK

Institut za stručno usavršavanje mladih

PARTNER

Udruga Impress

TRAJANJE

1. 6. 2022. - 1. 12. 2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA

314.680,49 HRK
(41.765,28 EUR)

POTPORA EU

267.478,42 HRK
(35.500,49 EUR)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram