EU Projekti

UNITED FOR GLOBAL GOALS

Projekt ima za cilj stvoriti dobre prakse o tome kako ciljevi održivog razvoja mogu biti prilika za uključivanje marginaliziranih skupina u društvo.

Financiran je iz Erasmus+ programa. Kroz projekt nastojimo dati konkretan doprinos širenju UN-ove Agende 2030 na europskom području kroz formiranje specifičnih kategorija koje predstavljaju ciljnu skupinu korisnika mreže Tandem Plus u Europi.
SAZNAJ VIŠE

NISAM OVISAN, DAKLE ZDRAV SAM

U projektu se provodi niz besplatnih radionica i predavanja usmjerenih na stručnjake i obitelji, odnosno djecu i mlade, čime ih nastojimo educirati i osvijestiti o problemu ovisnosti o Internetu. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.
SAZNAJ VIŠE

CENTAR ZA MLADE GRADA ZAGREBA

U Centru za mlade grada Zagreba (CMZG) se razvijaju i pružaju besplatne usluge informiranja i savjetovanja mladima. U Centru se može pronaći za svakoga ponešto, no da bi centar ostvario svoju svrhu najbitniji je upravo angažman mladih radi kojih je Centar za mlade osnovan. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
SAZNAJ VIŠE
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram