isum_logo
peopels


Sastanak sa Zamjenicom Gradonačelnika

Zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek na sastanak je primila Savjet mladih Grada Zagreba čiji je član Luka Bogdan, Tajnik Instituta. Na sastanku je bilo riječi o radu i planovima SMGZ, u sklopu čega je Luka Bogdan predstavio EU projekt Poslovni klub Črnomerec, čiji je programski koordinator.
SMGZ i ISUM će nekoliko mjeseci prije završetka samog projekta održati okrugli stol na temu nezaposlenosti mladih te će se predstaviti rezultati postignuti na radionicama do tog trenutka. Nakon toga, na temelju zaključaka okruglog stola, Gradu Zagrebu iznijet ćemo prijedloge dobre prakse u svrhu uspješnijeg daljnjeg rada na javnim politikama mladih.
Zamjenica gradonačelnika na dan otvaranja Poslovnog kluba Črnomerec, održat će konferenciju za novinare i tako će Grad Zagreb, kao nositelj projekta, službeno označiti početak aktivnosti Poslovnog kluba Črnomerec.