isum_logo
peopels


Održana konferencija Zagreb za udruge mladih

Dana 28. studenog, 2015. godine održana je konferencija "Zagreb za udruge mladih" Savjet mladih Grada Zagreba kako bi udrugama mladih olakšali rad i odgovorili na eventualne nejasnoće.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 mladih predstavnika udruga. Bilo je riječi o potrebi za centrima za mlade, knjigovodstvu za udruge, Zakonu o financijskom poslovanju, dobivanju gradskih prostora i financijske potpore od Grada Zagreba te mnogim drugim temama koje su aktualne među udrugama za mlade. Cilj ove konferencije je također bio poboljšanje komunkacije udruga mladih s tijelima Grada Zagreba.

Najveći naglasak bio je na informiranje mladih o ključnim promjenama u 2015. godini koje su vezane uz poboljšanje položaja i kvalitete života mladih u Gradu Zagrebu.