isum_logo
peopels


Istraživanje korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja

U ožujku 2017. godine predstavljen je paket mjera aktivne politike zapošljavanja pod nazivom „Od mjere do karijere“ kojim bi se trebalo omogućiti povoljnije zapošljavanje mladih te edukacija nezaposlenih. Prethodna 41 mjera međuresornom aktivnošću Vlade uobličena je i redefinirana u 9 novih koje su rezultat usklađivanja potreba poslodavaca i zaposlenika.

Upitnik je osmišljen kako bi se stekao uvid u dosadašnji efekt koji je paket mjera ostavio na nezaposlene te kako bi se istražile odredbe čijom provedbom u praksi dolazi do poteškoća. Prikupljeni podaci ovom anketom iskoristit će se za davanjem prijedloga Instituta za unaprjeđenje mjera.Sudjelovanje u ovom istraživanju dobrovoljno je i potpuno anonimno.


Anketa